چهارشنبه ٠٥ ارديبهشت ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > ریاست 
 
 

 

 

نام:سید مرتضی کاظمی                                                                                            

سال تولد:1334

محل تولد:دلیجان

دانشیار ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان اختر

 تحصیلات:

دوره پزشکی عمومی؛ دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ 1359-1352

دوره دستیاری ارتوپدی؛ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ 1369-1365

سوابق آموزشی:

تدریس جراحی استخوان و مفاصل در بیمارستان اختر وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1369 تا کنون

مسئولیت های اجرایی:

معاون آموزشی بیمارستان اختر؛ 1382- 1378

ریاست بیمارستان اختر؛ 1387- 1381

عضو شورای سیاست گذاری ورزشی دانشگاه؛ 1384 تا کنون

پزشک تیم ملی کشتی جمهوری اسلامی ایران؛ 1378-1373

ریاست مرکز تحقیقات ارتوپدی از زمان تاسیس (1387) تا کنون

عضویت در مجامع علمی:

انجمن ارتوپدی ایران

انجمن جراحی هیپ ایران

انجمن زانوی ایران

انجمن بین المللی آرتروسکوپی، جراحی زانو و پزشکی ورزشی

انجمن جراحان ارتوپدی آمریکا (AAOS)

انجمن بین المللی جراحی ارتوپدی و تروماتولوژی (SICOT)

داور مقالات نشريه پژوهنده وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

سرپرست كميته امتحانات گروه ارتوپدي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

─هماهنگ کننده کمیته هیپ ، انجمن جراحان ارتوپدی ایران ، 1389 .

─سرپرست کمیته طراحی سؤال آزمون ارتقاء سال 1389 ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی         شهید بهشتی.

─عضو کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون پزشکی ورزشی

مقالات چاپ شده در ژورنالهای خارجی (ISI indexed)

1- Kazemi SM ,  Mosaffa F, Eajazi A, Kaffashi M, Daftari Besheli L, Bigdeli MR, Farhang Zanganeh R. The effect of tranexamic acid on reducing blood loss in cementless total hip arthroplasty under epidural anesthesia. Orthopedics 2010;33(1):17.

2- Seyyed Hosseinzadeh HEajazi A, Kazemi SM, Daftari Besheli L, Hassas Yeganeh M, Aydanloo A. Sudden PeronealNerve2 Palsy in a Varus Arthritic Knee. A Case report, Orthopedics2009; 32(12):920-3.

 3-Kazemi SM, Abbasian MR, Seyyed Hosseinzadeh HR, Eajazi A, Daftari Besheli L. Congenital Dislocation of the Knee in a 16 year oldgirl.Orthopedics 2010 May 12;33(5). doi: 10.3928/01477447-20100329-22.

4-  Seyyed Hosseinzadeh HR,Eajazi A, Hassas Yeganeh M, Daftari Besheli L, Kazemi SM, BigdeliMR, Okhovatpoor MA. Modifiedilioinguinal approach to the acetabulum and pelvis frombeneath the inguinal ligament- A subinguinalapproach. Hip Int. 2010;20(2):150-5.

 5- Adib F,Kazemi M, Esmailijah A. Incidence of syndesmosis sprain in acute ankle injuries. J Bone Joint Surg [Br] 2010;92-B(suppl 2):282

مقالات ارائه شده بصورت سخنرانی در کنگره ها:

1-کاظمی م،کیهانی س،کلهر مقدم ع، درمان دررفتگی تکراری و مزمن پاتلا بروش تروکلئوپلاستی. دوازدهمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران، تهران،1383.

2- کاظمی م، ملاحسینی م، کلهر مقدم ع، مقايسه درمان pin fixation , castingدر شکستگی ديستال راديوس در سنین 14-5 سال، دوازدهمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران، تهران، 1383.

3- کاظمی م. مکانیسم ایمپینجمنت و تشخیص آن. شانزدهمین کنگره سالانه و بازآموزی انجمن جراحان ارتوپدی ایران، تهران،1387 .

4-  کاظمی م. سندروم درد مفصل پتلوفمورال. یازدهمین کنگره پزشکی ورزشی آسیا، تهران، ایران.

5-  کاظمی م. آرتروپلاستی Resurfacing. سومین کنگره آرتروپلاستی مفصل ران و زانو؛ تهران،1386.

6-  کاظمی م. آرتروپلاستی پتلوفمورال. چهارمین کنگره آرتروپلاستی مفصل ران و زانو؛ تهران، 1387.

7-Kazemi S. M, Keyhani S, Madadi F. A modified (retro-tubercle) opening wedge high tibial osteotomy versusthe conventional technique. AAOS 2010 Annual meeting; NewOrleans, Louisiana.

8Kazemi SM, Seyyed Hossein zadeh HR. A companson of mobile – bearing versus fixed bearing total knee arthroplasty.International Society for Technology in Arthroplasty;  Dubai ,UAE, October 6/9/2010

9Kazemi SM, Eajazi A, Daftari Besheli L.

Pesudo-Patella baja after total knee arthroplasty. Swedish orthopedic association (SOF) annual meeting ; Gothenburg, Sweden, 30 Augest – 3 September ; 2010

10Kazemi SM,Large versus small femoral heads.

1st comprehensive course on metal on metal hip resurfacing and resurfacing arthroplasty.Tehran,I.R.I, November 11-12; 2010 .

11Kazemi SM, patient selectionin surfacing. 1st comprehensive course on metal on metal hip resurfacing and resurfacing arthroplasty.Tehran,I.R.I, November 11-12; 2010 .

12Kazemi SM, Rebutall : the sheep can kill the wolf .1st comprehensive course on metal on metal hip resurfacing and resurfacing arthroplasty.Tehran,I.R.I, November 11-12; 2010 .

13Kazemi SM,Case presentation and discussion. 1st comprehensive course on metal on metal hip resurfacing and resurfacing arthroplasty.Tehran,I.R.I, November 11-12; 2010 .

14Kazemi SM,Clinical results of total hip resurfacing. 1st comprehensive course on metal on metal hip resurfacing and resurfacing arthroplasty.Tehran,I.R.I, November 11-12; 2010 .

15Kazemi SM, Is Mom only for young patients? 1st comprehensive course on metal on metal hip resurfacing and resurfacing arthroplasty.Tehran,I.R.I, November 11-12; 2010

 

مقالات ارائه شده به صورت پوستر:

1. Mossafa F, Salimi AR, Lahiji F, Kazemi M, Mirkheshti AR. Evaluation of the analgesic effects of 2 doses of verapamil with bupivacaine  compared with bupivacaine alone in supra brachial plxus block. Annual meeting of the European Journal of Anaesthesiology Munich, Germany, 2007.

2. Adib Farshad, Kazemi M, Esmailijah A, Adib Farzad. Diagnosis of Syndesmosis sprain (comparing radiography and physical examination). 9th EFORT congress Nice, France 29 May-1 June 2008.

3. Keyhani S, Abbasian MR, Soleimanha M, Esmailiejah A.A, Kazemi SM. Short term results of arthroscopic reconstruction of multiligament knee injurises. 10th EFORT congress Vienna, Austria 3-6 June 2009.

4. Kazemi SM, Keyhani S, Abbasian MR, Hosseinzadeh H, Esmailie Jah AA, Medadi F, Sadeghi A. Bigdeli MR, Rokni R. Patella height and the inclination of  the tibial plateau after high tibial osteotomy (HTO) A retro-tuberche opening-wedge versus the medial wedge technique. 10th EFORT congress Vienna, Austria 3-6 June 2009.

5. Abbasian MR, Madadi F, Aalami A, Kazemi SM, Rahimi F. Osteonecrosis and Osteoarthritis outcome after metal-on-metal hip resurfacing. 10th EFORT congress Vienna, Austria 3-6 June 2009.

6. Abbasian MR, Madadi F, Rahimi F, Kazemi SM, Aalami A, Rokni R, okhovat pour MA. Biologic double tibial fixation in ACL reconstruction by medial hamstring graft. 10th EFORT congress Vienna, Austria 3-6 June 2009.

 مقالات چاپ شده در مجلات:

1-  کاظمی م، مقدم رویا، حاجی فرجی مجید، ولایی ناصر. تاثیر سیستم نبضی (A-V Impulse)بر میزان

تورم و درد بیماران دچار شکستگی های مچ پا. پژوهنده 1371؛1(7):67-10.

2-  اسماعیلی جاه  ع ا، کاظمی  م، پیروز نیا  ح ر. ارزیابی طراحی قبل از عمل برای تعویض مفصل هیپ.

پژوهنده 1381؛1: 7-  3.

3-  لاهیجی ف ع،  رضایی ح، کاظمی م، جزایری م،  پین گذاری متعدد از سمت استخوان اولنا درشکستگی های داخل مفصلی دیستال رادیوس (گزارش ابتدایی). مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران 1382؛ 32:39-5.

4- مددی ف، کاظمی م، لاهیجی ف ع، محمودی قرائی ع، اثر استئوتومی سالتر در مقایسه با روش

مودیفیه استئوتومی با وج بسته خلفی در مفصل ساکروایلیاک در درمان دررفتگی/ دیسپلازی مادرزادی

هیپ. مجله جراحی استخوان ومفاصل ایران- 1384؛ 3 (3): 30-25.                                                                                                                    

5- کاظمی م، اسماعیلی جاه ع.ا، ادیب ف. بررسی تشخیص آسیب سین دسموزیس (مقایسه معاینه

فیزیکی با پرتونگاری). مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران 1385؛4(4): 38-32.

6-  کاظمی م، حسین زاده ح م، اعلمی هرندی آ، رنجپور ف،  نکروز استخوانی به دنبال اعتیاد به

«تمجیزک» و «نورجیزک». مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران- 1386؛ 5 (3): 155-152.

7- کاظمی م، مینایی ر، زنگنه ر، مینیاتور سجادی م ر، اخوت پور م ع. میزان بروز پاتلا باجا و پاتلا باجای

کاذب پس از آرتروپلاستی کامل زانو. مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران 1387؛6(4):147-143.

8- کیهانی س، عباسیان م ر، کاظمی م، اسماعيي جاه ع ا، سيدحسينزاده ح ر، صادقي ع. مقايسهاستئوتوميوالگوسباگوهبازپشتتوبركلوبالايتوبركلتيبيادربيمارانمبتلابهبدشكليواروسزانو. مجلهجراحياستخوانومفاصلايران 1387؛25:211-203.

9. Farahmandi MV, Esmaili Jah AA, Kazemi SM, Madadi F, Kalhor Moghaddam A.Twenty years

experience in total hip arthroplasty Medical Journal of the Iranian Red Crescent 2005;8(2).

10. Mosaffa F, Salimi AR, Lahiji F, Kazemi M, Mirkheshti A.R. Evaluation of the analgesic effect of  2 doses of verapamil with bupivacaine compared with bupivacaine alone in supraclavicular brachial      plexus block. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran 2007;21(2):87-  90                                       

11- کاظمی م، حسینی خامنه م، همتی اسلاملو س، فرهنگ زنگنه ر، بیگدلی م ر، قرشی م.

سنجش ((سطح شاهد)) مقالات مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران. مجله جراحی استخوان و

مفاصل ایران 1388؛ 7(3):90-93.

12- مصفا ف، کاظمی م، کفاشی م، اعجازی ع، دفتری بشلی ل، بیگدلی م ر، فرهنگ زنگنه ر. اثر اسید

 ترانکسامیک بر کاهش خونریزی در آرتروپلاستی هیپ بدون سیمان با بی حسی اپیدورال. مجله انجمن

جراحی استخوان و مفاصل ایران 1388؛ 7(3): 114-120.

 

طرح هاي تحقيقاتي

 كاظمي م- حسيني خامنه،عبدالله زاده لاهيجي ف ،بررسي شيب  قدامي - خلفي پلاتوي تيبيا در مراجعه كنندگان به بيمارستان اختر در سال 1388.

كاظمي م، كيهاني س ، جزايري م ، بررسي ارتباط شيب تيبيا با پارگي رباط صليبي قدامي در افراد مراجعه كننده به بيمارستان اختر در سال هاي 88-87

پایان نامه ها -بعنوان استادمشاور

 

1-اعلمیهرندی، آرمین. مقایسه نتایج عمل جراحیmetal on metal resurfacingدر مبتلایان به نکروز آواسکولارپیشرفته با مبتلایان بهاستئوآرتریت در بیمارستان اختر از سال 1383 الی1386.

2-رحیمی، فواد. بررسی مقایسه ای دو روش فیکساسیون هیبرید تیبیال در بازسازی رباط صلیبیقدامی.

3- سلیمانیها، مهران. نتایج کوتاه مدت ترمیم همزمان آرتروسکوپیک ضایعات چند لیگامانی مفصل زانو.

4- محمد قرائی، علیرضا. آثار استئوتومی سالتر در مقایسه با یک روش مودیفیه (استئوتومی با وج خلفی)

مفصل ساکروایلیاک همان سمت در بیماران مبتلا به دررفتگی/ دیسپلازی مادرزادی هیپ.

پایان نامه ها (بعنوان استاد راهنما):

1- ادیب، فرشاد. تعیین قدرت تشخیص رادیوگرافی و معاینه فیزیکی در تشخیص syndesmosis sprain.

2- سروش نیا، سام. مقایسه شیوع پاتلا باجا به روش lateral close wedge osteotomyپروگزیمال به

توبروزیتی تیبیا در کسانی که imobilizationداشته اند و کسانی که rigid fix & early motionداشته اند

در بیماران مبتلا به انحراف محور زانو که از سال 1378 تا 1382 به بیمارستان اختر مراجعه کرده اند.

3- وکیلی شاهمیر، اشکان. شیوع پارگی رباط syndesmosisبه دنبال پیچ خوردگی مچ پا.

8- ملا حسینی، مجید. مقایسه دو روش درمانی گچ گیری به تنهایی و گچ گیری همراه با پین گذاری در

شکستگی های متا فیزیال دیستال رادیوس در کودکان.

9- خوانساریان، عبدالرسول. بررسی نتایج پین پلاستر در درمان شکستگی کالیس در سال های 1376- 1374. 

10- اکبری، مصطفی. بررسی شیوع ناپایداری مچ پا در ورزشکاران تیم ملی.

11-  بررسی 5 ساله بیماری Legg-calve perthesisدر بیمارستان اختر از سال 1375-1371.

12-  بررسی نتایج جراحی دررفتگی تکراری مفصل شانه بازویی با روش بریستو در مرکز ارتوپدی اختر در ده سال اخیر.

13- دکتر سجادی. پاتلا باجا پس از T.K.A.

14- علیمردانی، فرشته. بررسی اثرات موضعی پتدین بر اعصاب محیطی در اعمال جراحی اندام فوقانی.

15- رییعی، رضا؛ مهری، حمیدرضا. ضایعات دست و درمان مناسب آن.    

16- فرشاد، محمد حسن. بررسی پنج ساله بیماری Legg-calve-pethesدر بیمارستان اختر (1375-1371).    

17-  فاضلي‌منش‌ع‌.بررسي‌نتايج‌جراحي‌دررفتگي‌تكراري‌مفصل‌شانه‌بازويي‌به‌روش‌بريستودرمراكزارتوپدي‌اختردرده‌سال‌اخير.

نوآوری ها:

تاسیس مرکز تحقیقات ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

برگزاری کلاس های آمادگی برای OSCEدر گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

برگزاری دوره Evidence-based Medicineبرای اولین بار در کشور

انجام جراحی تعویض مفصل زانو برای اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سرپرست تیم انجام جراحی resurfacing total hip Arthroplastyدر کشور

زمینه های مورد علاقه:

آرتروپلاستی مفصل زانو

آرتروپلاستی مفصل هیپ

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
   مرکز تحقیقات استخوان،مفاصل و بافتهای وابسته
آدرس : تهران - خیابان شریعتی-خیابان شریفی منش - بن بست آذر-بیمارستان اختر - مرکز تحقیقات استخوان ،مفاصل و بافتهای وابسته
تلفن : 22605090 - 021
پست الکترونیک :
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.