بسمه تعالی

در راستای تحقق چشم اندازهایی نوین در عرصه علم و خدمت صادقانه ، بر آن شدیم تا با تاسیس پایگاهی برای پژوهشگران جوان و اساتید دارای گنجینه های پر ارزش علمی ، عملی و معنوی ، به هدفمند شدن و برنامه ریزی های مرتبط در حوزه پژوهش بهای لازم را بدهیم . اینک ، مرکز تحقیقات استخوان ، مفاصل و بافتهای وابسته که از سال 1387 توسط هیئت موسس پایه گذاری شده است ، در کنار علاقمندان قرار گرفته و از کمکهای متقابل برای پیشبرد اهداف بزرگ خود دریغ نخواهد ورزید . در ضمن مرکز تحقیقات فیزیوتراپی از سال 1394 به این مجموعه اضافه گردیده و در زمینه گسترش مرکز در نظر است با اضافه کردن یک مرکز تحقیقات جدید به گروه، مقدمات تاسیس پژوهشکده را فراهم نماید .

مرکز تحقیقات استخوان، مفاصل و بافت های وابسته

فایل‌ها